Club Náutico O Muiño

Ribadumia (Pontevedra)

Unha vez finanlizado o primeiro plazo decretado dende a Xunta Directiva desta entidade da suspensión da actividade do club a causa do Estado de Alarma polo Coronavirus, ampliase o plazo ata que as autoridades o estimen. O club informará de calquer cambio que se produzca.- Recomendase manter un mínimo de actividade física na casa .

#quedanacasa

#entrenonacasa