o vindeiro Venres 1 de Marzo as 19:00 horas en 1º convocatoria e as 19:30 en 2º convoctaria convocase a todos socios de número ASAMBLEA XERAL ORDINARIO do Club no salon de actos das instalacións en Cabanelas. 

 

co seguinte orde do día:

1.-MEMORIA 2018

2.- A TEMPORADA 2019

3.- BALANCE ECONOMICO 2018

4.- AS INSTALACIÓNS E O SEU ENTORNO / ACLARACIÓNS 

5.- 25 ANIVERSARIO / EVENTOS 

6.- ROGOS E PREGUNTAS

 

en Ribadumia a 14 de Febreiro de 2019

 

 

O presidente 

 

José Manuel Vázquez Núñez